December 4, 2023
 1. Peningkatan Keluasan Bertanam:
  • Pada tahun 2018, keluasan bertanam durian adalah 71,126 ha dan meningkat menjadi 76,895 ha pada tahun 2020. Pada tahun 2021, keluasan bertanam mencapai puncaknya pada 85,280 ha dan sedikit berkurang menjadi 85,366 ha pada tahun 2022.
 2. Peningkatan Pengeluaran:
  • Dari segi pengeluaran, terdapat peningkatan yang konsisten sepanjang tahun. Pada tahun 2018, pengeluaran durian adalah 342,170 mt dan meningkat menjadi 390,635 mt pada tahun 2020. Pada tahun 2021, pengeluaran meningkat ke 448,272 mt dan mencapai 459,747 mt pada tahun 2022.
 3. Purata Pengeluaran per ha:
  • Tahun 2018: 342,170 mt / 71,126 ha = 4.81 mt/ha
  • Tahun 2019: 377,251 mt / 70,286 ha = 5.36 mt/ha
  • Tahun 2020: 390,635 mt / 76,895 ha = 5.08 mt/ha
  • Tahun 2021: 448,272 mt / 85,280 ha = 5.26 mt/ha
  • Tahun 2022: 459,747 mt / 85,366 ha = 5.39 mt/ha
 4. Konsistensi dalam Pengeluaran:
  • Meskipun terdapat sedikit penurunan dalam keluasan bertanam dari tahun 2021 ke 2022, pengeluaran durian masih menunjukkan peningkatan. Ini menunjukkan peningkatan kecekapan atau kualiti tanaman.
 5. Kedudukan Durian dalam Buah-buahan Utama:
  • Durian memiliki salah satu keluasan bertanam tertinggi dan pengeluaran yang sangat tinggi berbanding buah-buahan lain, menunjukkan betapa pentingnya durian dalam industri pertanian Malaysia.
Number of View :115

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by WP Anti Spam