July 14, 2024
 1. Perubahan Keluasan Bertanam:
  • Pada tahun 2018, keluasan bertanam betik adalah 2,239 ha dan meningkat menjadi 2,623 ha pada tahun 2020. Pada tahun 2021, keluasan bertanam adalah 2,822 ha dan sedikit bertambah menjadi 2,864 ha pada tahun 2022.
 2. Pengeluaran Betik:
  • Dari segi pengeluaran, pada tahun 2018, pengeluaran betik adalah 52,917 mt dan menunjukkan sedikit peningkatan menjadi 53,681 mt pada tahun 2019. Pada tahun 2020, pengeluaran meningkat ke 61,776 mt, namun pada tahun 2021, walaupun keluasan bertanam meningkat, pengeluaran sedikit berkurangan menjadi 60,980 mt. Pada tahun 2022, pengeluaran naik sedikit menjadi 61,711 mt.
 3. Purata Pengeluaran per ha:
  • Tahun 2018: 52,917 mt / 2,239 ha = 23.63 mt/ha
  • Tahun 2019: 53,681 mt / 2,529 ha = 21.23 mt/ha
  • Tahun 2020: 61,776 mt / 2,623 ha = 23.55 mt/ha
  • Tahun 2021: 60,980 mt / 2,822 ha = 21.61 mt/ha
  • Tahun 2022: 61,711 mt / 2,864 ha = 21.56 mt/ha
 4. Analisa Keseluruhan:
  • Terdapat kenaikan dalam keluasan bertanam betik dari tahun 2018 hingga 2022. Walau bagaimanapun, purata pengeluaran per ha menunjukkan sedikit penurunan dari tahun 2020 hingga 2022. Ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti perubahan cuaca dan serangan perosak
 5. Kedudukan Betik dalam Buah-buahan Utama:
  • Walaupun betik tidak memiliki keluasan bertanam yang sebesar beberapa buah-buahan lain seperti durian atau pisang, pengeluarannya tetap konsisten dan menunjukkan pertumbuhan positif dalam beberapa tahun.
Number of View :412

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by WP Anti Spam