May 20, 2024
 1. Perubahan Keluasan Bertanam:
  • Pada tahun 2018, keluasan bertanam nanas adalah 13,606 ha. Ini menurun sedikit menjadi 13,274 ha pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020, keluasan bertanam meningkat dengan ketara menjadi 14,071 ha dan terus meningkat pada tahun 2021 menjadi 16,204 ha. Pada tahun 2022, keluasan bertanam stabil pada 16,205 ha.
 2. Pengeluaran Nanas:
  • Pengeluaran nanas pada tahun 2018 adalah 322,551 mt dan menunjukkan sedikit penurunan pada tahun 2019 menjadi 314,627 mt. Walau bagaimanapun, pada tahun 2020, pengeluaran meningkat menjadi 323,420 mt dan melonjak secara signifikan pada tahun 2021 menjadi 375,423 mt. Pada tahun 2022, pengeluaran terus meningkat menjadi 377,300 mt.
 3. Purata Pengeluaran per ha:
  • Tahun 2018: 322,551 mt / 13,606 ha = 23.71 mt/ha
  • Tahun 2019: 314,627 mt / 13,274 ha = 23.70 mt/ha
  • Tahun 2020: 323,420 mt / 14,071 ha = 22.97 mt/ha
  • Tahun 2021: 375,423 mt / 16,204 ha = 23.16 mt/ha
  • Tahun 2022: 377,300 mt / 16,205 ha = 23.27 mt/ha
 4. Analisa Keseluruhan:
  • Walaupun keluasan bertanam nanas mengalami perubahan setiap tahun, purata pengeluaran per hektar menunjukkan kestabilan dari tahun ke tahun.
 5. Kedudukan Nanas dalam Buah-buahan Utama:
  • Nanas adalah salah satu dari tanaman buah-buahan utama dengan pengeluaran yang tinggi di Malaysia. Dengan pertumbuhan positif dalam pengeluaran dan keluasan bertanam, ia menunjukkan potensi yang baik dalam industri pertanian buah-buahan di negara ini.
Number of View :731

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by WP Anti Spam