December 4, 2023

Pokok durian boleh membesar hingga 36.6 m di hutan hujan tropika, tetapi hanya dapat mencapai ketinggian sehingga 12.2 m di kebun. Pokok-pokok ini memerlukan masa sekitar 5 hingga 7 tahun untuk membesar dari biji hingga matang sebelum menghasilkan buah. Buah ini memerlukan masa tiga bulan untuk masak sebelum jatuh ke tanah. Bergantung pada varietinya, masa kematangan yang lebih lama mungkin diperlukan, dan boleh mengambil masa hingga 4-5 bulan.

Durian ditanam meluas di rantau tropika seperti Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Di Malaysia, durian telah mengambil alih hingga 40% daripada tanah yang ditanam buah-buahan, atau kira-kira 76,000 hektar (ha). Dari gambar yang disediakan, kita dapat melihat pelbagai negeri dalam aspek kawasan pengeluaran durian.

Pahang negeri tertinggi dengan pengeluaran sebanyak 93,000 MT dari kawasan seluas 14,000 Ha, menjadikannya pusat utama pengeluaran durian di negara ini. Diikuti oleh Sarawak dengan 36,600 MT dari 10,700 Ha dan Kelantan yang menghasilkan 35,000 MT durian dari 7,600 Ha.

Di sisi lain, negeri-negeri seperti Perlis dan Selangor mencatatkan pengeluaran yang lebih rendah. Walau bagaimanapun, ini disebabkan dengan saiz geografi dan keutamaan pertanian di negeri tersebut.

Secara keseluruhannya, data ini menunjukkan betapa pentingnya durian sebagai komoditi pertanian di Malaysia. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang taburan pengeluaran ini, pelabur dan pemegang kepentingan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam industri ini dan membantu meningkatkan lagi potensi durian di Malaysia.

Number of View :146

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by WP Anti Spam