April 18, 2024

Durian, dikenali sebagai “Raja Buah” di rantau Asia Tenggara, tidak hanya terkenal dengan rasanya yang unik tetapi juga memberikan peluang besar dalam pertanian lestari. Malaysia, salah satu pengeluar durian terbesar di dunia dengan pengeluaran tahunan kira-kira 350,000 MT, kini menghadapi cabaran pengurusan sisa biomass durian yang melimpah.

Namun, di sebalik cabaran ini terdapat peluang emas. Biomass sisa durian boleh diubah menjadi bioarang melalui proses pirolisis dan pemangkaran hidrotermal. Bioarang ini bukan sahaja boleh digunakan sebagai katalis dan penyerap bio untuk penyingkiran pencemar organik dari air sisa, tetapi juga sebagai bahan elektrod superkapasitor, briket, dan bahan komposit biologi. Lebih menarik lagi, bioarang ini boleh dijadikan sebagai filem mulsa biodegradasi untuk mengatasi isu pembaziran plastik.

Selain daripada bioarang, proses pemulihan nilai juga menghasilkan bio-minyak, biogas, dan sebatian bernilai lain daripada sisa biomass durian. Dengan pendekatan Revolusi Industri Ke-4 (IR 4.0) termasuk Internet of Things (IoT), Big Data, dan sistem autonomi, industri durian Malaysia boleh dioptimalkan dengan lebih cekap sambil memastikan kelestarian alam sekitar.

Walaupun Malaysia mempunyai potensi besar dalam memanfaatkan sisa biomass durian, kajian mendalam diperlukan untuk memperkukuhkan aplikasi ini dan meningkatkan perancangan pengeluaran durian sambil memaksimumkan nilai sisa biomassa. Dengan inovasi dan teknologi, Malaysia boleh mengambil pendekatan lestari dalam mengurus dan memanfaatkan sisa biomass durian, yang kini membentuk kira-kira 19% daripada jumlah sisa biomass durian di Asia Tenggara.

Rujukan : Upcycling of biomass waste from durian industry for green and sustainable applications: An analysis review in the Malaysia context >> https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772427123000335

Number of View :166

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by WP Anti Spam