July 12, 2024

Manggis (Garcinia mangostana) memiliki fasa juvenil yang panjang di mana pokok ditanam dari biji lazimnya memerlukan masa 10-12 tahun untuk mulai berbuah. Ini berpunca daripada kadar pertumbuhan anak benih yang perlahan walaupun diberi nutrien secukupnya (Urano de Carvalho, 2013; Yaacob & Tindall, 1995).

Kajian menunjukkan kadar pertukaran gas karbon dioksida (CO2) dalam daun manggis didapati lebih rendah daripada keperluan untuk fotosintesis maksimum. Daun manggis juga mempunyai liang stoma yang terhad di permukaan bawah daun sahaja (Downton et al., 1990). Tidak seperti pokok buah-buahan tropika yang lain, manggis juga langsung tiada bulu akar di peringkat anak benih ataupun dewasa (Hume, 1947). Ini menjejaskan keupayaan menyerap air dan nutrien yang kritikal pada peringkat pembibitan.

Selain itu, kajian menunjukkan pertumbuhan manggis berkadar mengikut fasa atau ”flushing”. Anak benih boleh mengalami enam fasa setahun dengan sela rehat 40-45 hari dalam tiap fasa. Manakala pokok matang hanya mendapat satu hingga dua fasa, bergantung keadaan iklim dan tanah (Downton et al., 1990). Manggis juga mudah mengalami tekanan cahaya apabila terdedah. Pokok muda yang terdedah cahaya matahari intensif akan kerdil, daun melecur dan pertumbuhan herot (Wiebel et al., 1992).

Namun begitu, kajian terkini oleh Wiebel et al. (1992) menunjukkan pendedahan karbon dioksida (CO2) berkepekatan tinggi boleh meningkatkan kadar pertumbuhan manggis secara signifikan. Di samping itu, pokok tumbuh baik dalam naungan 50% pada peringkat awal dua tahun (Wiebel et al., 1992). Pemangkasan pucuk dan aplikasi asid giberelik (GA3) juga didapati berkesan merangsang pertumbuhan vegetatif manggis (Ong, 1976).

Selain itu, manggis juga didapati memerlukan tempoh kekeringan atau tekanan air tertentu untuk merangsang pembungaan. Kajian di Indonesia mendapati tekanan air selama 14 minggu diikuti kemarau akibat El Nino menyebabkan pokok berbunga melampau tetapi kadar penghasilan buah kekal rendah (Yaacob, 1997). Ini kerana manggis memerlukan bekalan air yang mencukupi pada peringkat pematangan buah untuk menampung saiz buah yang optimum.

Dari segi pembiakan, manggis menghasilkan buah secara agamospermia di mana pembinaan biji tidak melibatkan pendebunga. Pembiakannya melalui biji monoembri secara klon mirip induk (Lim, 1984; Yaacob & Tindall, 1995). Namun, Hambali & Natawijaya (2016) berjaya mengawan manggis dengan kerabat liarnya G. malaccensis untuk menghasilkan progeni triploid. Ini menunjukkan manggis tetap mampu membiak secara seksual apabila sumber debunga sesuai ada.

Di samping itu, berdasarkan segregasi DNA dan fenotip, beberapa sumber menganggarkan manggis berasal dari beberapa kerabat liar yang berbeza melalui peristiwa pemilihan dan penanaman berasingan (Nazre, 2014; Sandø et al., 2005). Oleh itu, terdapat potensi untuk memperbaiki lagi sumber genetik manggis melalui program pembiakbakaan konvensional mahupun moden seperti Kultur Tisu dan Pemindahan Gen.

Kesimpulannya, fisiologi manggis agak unik dan masih kurang difahami berbanding tanaman tropika major yang lain. Pemahaman mendalam mengenai ciri ekofisiologinya diperlukan untuk memajukan industri penanaman manggis. Salah satu langkah penting ialah memperkenalkan lebih banyak sumber genetik manggis dan kerabat liarnya ke pertanian moden. Usaha pemuliharaan sebegini sudah pasti memberi kesan besar terhadap kelangsungan pengeluaran buah manggis di masa depan.

Number of View :155

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by WP Anti Spam