Bioteknologi di dalam Pertanian

Bioteknologi, jika digabungkan dengan pemahaman mendalam mengenai biologi molekular dan bersel, akan dapat memberi faedah kepada pengeluaran Pertanian dan makanan dalam pelbagai cara. Sebagai contoh:-i) Bioteknologi dapat mengurangkan jumlah masa yang diperlukan untuk memperkenalkan sifat (gene) organisma yang dipilih dan diperlukan jika dibandingkan dengan pembiakan secara konvensional.

ii) Jangkamasa bertahun akan diambil untuk menguji dan memilih sifat-sifat yang diperlukan di dalam tanaman melalui pembiakan konvensional dan ujian tapak. Tetapi melalui bioteknologi, jangkamasa ujian ini dapat dikurangkan kepada beberapa bulan sahaja untuk ujian makmal dan pemilihan. Penanam dan pengguna akan memperolehi faedah dari pengurangan masa ini.

iii) Bioteknologi akan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang dapat membekalkan pemakanan yang berkhasiat (seperti vitamin, mineral dan essential fatty acids) bagi ternakan dan mengembangkan pilihan nutrisi bagi pengguna.

1. Manipulasi Gene

  • Sesuatu gene yang mengawal sesuatu ciri yang dikehendaki dikenalpasti dan dipilih dari spesis yang lain.
  • Mengubahsuai sesuatu gene yang sediada di sesuatu tumbuhan dan mewujudkan satu ‘allele’ baru.

2. Memasukkan Gene

  • Di makmal bioteknologi, gene yang dikenalpasti dimasukkan ke dalam sesuatu organisma dengan cara menggunakan ‘Agrobacterium tumefacians’ atau ‘Gene Gun’. Teknik-teknik itu dipanggil transformasi dan akan mewujudkan organisma transgenik.

3. Ciri-ciri tumbuhan transgenic yang dihasilkan dari bioteknologi adalah bergantung kepada sesuatu ciri yang telah dikenalpasti dan dipilih, diantaranya adalah seperti berikut:-

i) Rintangan kepada serangan perosak
ii) Rintangan kepada penyakit
iii) Rintangan kepada racun rumpai
iv) Toleransi kepada tanah masin/logam toksik
v) Meningkatkan kualiti
vi) Tahan kemarau

—————————————————————————————

Dapatkah Hadiah Misteri Dengan Menjawab Soalan Kajian Ini <-Klik Sini

Number of View :7483

Kenapa BIOTEKNOLOGI Dipilih Bagi Pembiakan Tumbuh-tumbuhan

Bioteknologi dipilih dan diberi penekanan bagi pembiakan tumbuhan masa kini kerana sebab-sebab yang berikut:-
1. Pembaik biak tumbuhan:

  • Pembaik biak tumbuhan dengan cara konvensional/biasa mengambil masa yang panjang untuk menghasilkan varieti baru kerana penukaran ‘gene’ bagi membentukkan kombinasi ‘gene’ yang baru hanya boleh didapati selepas beberapa generasi kacukan.
  • Hanya diantara spesis-spesis yang sesuai dapat dibuat kacukan (interbreed)
  • Pelbagai kombinasi ‘gene’ diperolehi, setengah kombinasi ‘gene’ kemungkinan tidak sesuai.

2. Dengan menggunkan bioteknologi/kejuruteraan genetik:

  • Hanya ‘gene’ yang terpilih dapat dipindah
  • ‘Gene’ dari mana-mana sumber boleh diguna, tidak kira halangan spesis (species barrier).
  • Penambah baikan adalah lebih focus/spesifik.
Number of View :5577

Pertanian dan Bioteknologi di Malaysia

Transformasi dalam sektor Pertanian adalah diperlukan untuk meningkatkan produktiviti dalam sektor Pertanian dan untuk berdaya saing diperingkat globalisasi. Salah satu cara transformasi sector Pertanian ialah memperkenalkan teknologi yang canggih untuk meningkatkan produktiviti dan mereka makanan dan produk baru (Novel) dari industri asas tani. Dalam konteks ini, bioteknologi memainkan peranan yang penting untuk menampung hasrat kerajaan supaya sektor Pertanian memain peranan sebagai pertumbuhan enjin yang ketiga.

Keutamaan Penyelidikan di Dalam Bidang Bioteknologi
Bagi meningkatkan produktiviti tanaman Pertanian, beberapa pusat pengajian tinggi dan institut-institut penyelidikan telah terlibat secara aktif di dalam penyelidikan bioteknologi seperti berikut:-

Kelapa sawit : kualiti minyak, produk-produk sekunder dan
hiliran (MPOB dan UKM)
Getah : rintangan kepada penyakit, hasil, pengeluaran
produk yang berkualiti tinggi (MRB/LGM)
Padi : rintangan kepada penyakit, hasil (MARDI)
Bunga-bungaan : ketahanan, warna bunga, rintangan kepada
penyakit (MARDI, UPM)

Buah-buahan : ‘shelf life’, rintangan kepada penyakit, kualiti
buah (MARDI, UM)
Koko : rintangan kepada penyakit dan serangga,
kandungan lemak (butter content) dan
perisa koko (MARDI)
Spesis-spesis hutan (FRIM, UPM)
Tanaman herba, ubatan dan wangian (UTM, FRIM, MARDI, UKM)
Perubatan, farmaseutikal (IMR, USM)

—————————————————————————————

Dapatkah Hadiah Misteri Dengan Menjawab Soalan Kajian Ini <-Klik Sini

Number of View :10904