July 13, 2024

Tanaman kontan telah mula menunjukkan potensi sebagai sumber pendapatan utama bagi peladang di Malaysia. Dalam konteks tempatan, tanaman kontan merujuk kepada tanaman yang dapat dihasilkan dalam tempoh singkat, antara tiga hingga enam bulan, seperti jagung, ubi kayu, dan ubi keledek.

1. Insentif dari Jabatan Pertanian: Pada tahun 2020, Jabatan Pertanian Malaysia telah mewujudkan insentif khusus bagi memajukan tanaman kontan melalui Projek Pembangunan Kluster Tanaman Kontan. Insentif ini mencakupi berbagai aspek, dari pembersihan kawasan, penyediaan infrastruktur ladang, jentera pertanian, pembinaan pusat pengumpulan, stor, hingga bahan-bahan input pertanian. Pelbagai tanaman kontan telah dikenal pasti di bawah projek ini termasuk jagung manis, ubi keledek, ubi kayu, ubi sengkuang, tebu, dan kacang tanah.

2. Perubahan Tanaman di Pasir Salak dan Gua Musang: Di Pasir Salak dan Gua Musang menunjukkan kecenderungan peladang menukar fokus kepada tanaman kontan. Di Pasir Salak, pesara kerajaan, Mohd. Saiful Hisham Mohd. Amir, memilih untuk menanam sayur-sayuran, jagung, dan kelapa sebagai alternatif kepada tanaman padi. Sebaliknya, di Gua Musang, lebih 300 pekebun memutuskan untuk beralih daripada tanaman getah dan kelapa sawit kepada tanaman kontan, seperti pisang dan ubi kayu, memandangkan kejatuhan harga komoditi.

3. Harapan kepada Kerajaan: Pekebun di Gua Musang mengharapkan campur tangan kerajaan untuk menangani masalah harga getah dan sawit yang rendah. Ketika kos sara hidup meningkat, pekebun menghadapi tekanan ekonomi dengan harga komoditi yang rendah.

4. Inisiatif Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA): MADA telah melaksanakan inisiatif khusus untuk meningkatkan pengeluaran tanaman kontan sebagai respons terhadap peningkatan harga sayur-sayuran di pasaran. Projek ini bertujuan meningkatkan pengeluaran dan pendapatan peladang, khususnya golongan B40.

Kesimpulan: Tanaman kontan, dengan jelas, menawarkan peluang yang besar dalam ekonomi pertanian Malaysia. Melalui pelbagai inisiatif dan sokongan, tanaman kontan dapat memainkan peranan penting dalam menstabilkan pendapatan peladang dan memastikan bekalan makanan yang berterusan di negara ini.

Rujukan:

  1. Jabatan Pertanian Malaysia. (2020). Insentif Tanaman Kontan.
  2. Berita Harian. (2019). Tanaman kontan boleh tampung kejatuhan harga sawit
  3. Utusan Malaysia. (2023). Pekebun tukar getah, kelapa sawit kepada tanaman kontan
  4. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda. (2021). Tanaman kontan bantu imbangi harga sayuran
Number of View :874

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by WP Anti Spam