April 16, 2024

Bunga merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang menghiasi alam maya ini. Kepelbagaian jenis dan warna bunga di rantau Melayu seperti bunga raya, melati, seroja dan cempaka telah menjadi sumber ilham kepada penulis karya sastera Melayu tradisional. Keunikan bentuk dan haruman bunga ini telah dimanfaatkan oleh pengarang teks klasik Melayu sebagai perlambangan untuk menyampaikan pelbagai maksud tersirat. Pemilihan sesuatu jenis bunga dalam penulisan hikayat dan syair bukanlah secara kebetulan tetapi mempunyai konotasi tersendiri yang memperlihatkan kearifan dan kebijaksanaan pemikiran Melayu sejak zaman berzaman.

Kajian mendapati bunga digunakan secara simbolik dalam karya sastera Melayu tradisional untuk melambangkan emosi dan perwatakan manusia. Dalam Hikayat Amir Hamzah misalnya, kegembiraan Menteri Alkis digambarkan seperti bunga raya yang sedang kembang, manakala kemarahan Raja Khusyan Syah pula dilambangkan melalui muka yang merah bak bunga raya (Hikayat Amir Hamzah, 1987: 3, 623). Penggunaan bunga raya merah yang menyerlah warnanya amat bertepatan untuk menggambarkan perasaan marah dan gembira yang melampau. Hal ini jelas menunjukkan kemahiran pengarang memilih bunga yang mempunyai warna dan bentuk yang sesuai dengan emosi watak yang hendak ditonjolkan.

Selain itu, keperibadian wanita yang lemah-lembut juga sering dikaitkan dengan kehalusan bunga. Hikayat Bayan Budiman menggambarkan perihal puteri Raja Parsi yang bernama Puteri Jamjam, yang mempunyai wajah yang elok seperti kuntum bunga cempaka (Hikayat Bayan Budiman, 1966: 97). Bunga cempaka yang berwarna kuning emas dan harum baunya itu menjadi kiasan yang sesuai untuk melambangkan kecantikan serta kemuliaan status seorang puteri raja. Begitu juga dengan Syair Ken Tambuhan yang menggunakan bunga cina dan angsana sebagai perbandingan untuk menunjukkan kecantikan wajah Raden Ratnajuita yang tiada tolok bandingnya (Syair Ken Tambuhan, 1966: 49).

Penggunaan bunga sebagai simbol juga melambangkan keadaan mabuk dalam karya sastera Melayu lama. Bunga selasih yang boleh memabukkan jika dicampurkan ke dalam minuman sering dijadikan kiasan untuk menggambarkan keadaan mabuk tidak sedarkan diri watak dalam hikayat, seperti yang berlaku kepada Amir Hamzah (Hikayat Amir Hamzah, 1983: 678) dan juga para bentara dalam Hikayat Bayan Budiman (Hikayat Bayan Budiman, 1996: 264). Pemilihan bunga selasih yang mempunyai kesan memabukkan ini membolehkan pengarang menyampaikan mesej tentang kemabukan pada khalayak dengan cara yang lebih kreatif dan berhemah.

Kesimpulannya, simbolisme bunga dalam kesusasteraan Melayu klasik bukan sekadar hiasan bahasa semata-mata. Pengarang teks tradisional Melayu telah menggunakan karakteristik semula jadi bunga untuk melambangkan watak, emosi dan suasana tertentu dengan amat berkesan. Penerapan unsur bunga yang pelbagai seperti bunga raya, cempaka, cina, angsana dan selasih secara simbolik dalam hikayat dan syair memperlihatkan kepintaran dan kehalusan pemikiran bangsa Melayu dalam mencipta makna tersirat. Hal ini seterusnya menonjolkan keindahan dan keunikan karya sastera Melayu tradisional yang sarat dengan falsafah dan akal budi Melayu.

Rujukan

A. Samad Ahmad, (Ed.). (1987). Hikayat Amir Hamzah. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kassim Ahmad, (Ed.). (1975). Hikayat Hang Tuah. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Teeuw, A., (Ed.). (1966). Syair Ken Tambuhan. Oxford University Press.

Winstedt, R. O. (Ed.). (1966). Hikayat Bayan Budiman. Oxford University Press.

Number of View :67

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by WP Anti Spam