July 12, 2024

Pelancongan sering dilihat sebagai alat penting dalam pembangunan komuniti, dengan pengiktirafan terhadap sumbangan ekonominya dalam merancakkan ekonomi yang lembap dan keupayaannya untuk menyatukan penduduk tempatan (Fennell, 2003). Pengusaha pelancongan tempatan memainkan peranan penting dalam memastikan kejayaan pembangunan pelancongan di sesebuah destinasi. Kajian ini meneliti peranan pengusaha pelancongan tempatan dalam pembangunan komuniti di Pulau Pangkor melalui aktiviti pelancongan marin (Chek Sulaiman et al., 2017).

Pembangunan Komuniti Melalui Pelancongan

Pembangunan komuniti adalah proses yang membolehkan penduduk tempatan bekerjasama untuk merancang, menjana penyelesaian, dan mengambil tindakan bagi membangunkan aspek sosial, ekonomi, alam sekitar, dan budaya masyarakat (Hackett, 2004). Pelancongan menawarkan peluang pekerjaan secara langsung, tidak langsung, dan induced, serta merangsang pembangunan ekonomi serantau dan tempatan (Aref, 2010; Coccossis, 2004).

Peranan Pengusaha Pelancongan Tempatan

Penglibatan komuniti merupakan elemen penting dalam pembangunan pelancongan. Pengusaha pelancongan tempatan di Pulau Pangkor memainkan peranan penting dalam memastikan kejayaan aktiviti pembangunan pelancongan, bukan sahaja kerana ia menyumbang kepada pembangunan destinasi pelancongan, malah memberi manfaat secara tidak langsung kepada ahli komuniti (Chek Sulaiman et al., 2017).

Pengusaha pelancongan tempatan di Pulau Pangkor terlibat dalam pelbagai jenis perniagaan, seperti penginapan, perkhidmatan makanan, pengangkutan, peruncitan dan kraftangan, serta kemudahan sukan air (Chek Sulaiman et al., 2017). Penglibatan mereka dalam industri pelancongan bukan sahaja menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan, malah meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka dalam mengendalikan perniagaan berkaitan pelancongan.

Cabaran dan Cadangan

Walaupun pelancongan marin memberi impak positif kepada pembangunan ekonomi penduduk tempatan Pulau Pangkor, namun terdapat juga cabaran yang perlu ditangani. Antaranya ialah impak negatif terhadap alam sekitar, seperti kesesakan lalu lintas dan pencemaran (Chek Sulaiman et al., 2017). Selain itu, penglibatan penduduk tempatan dalam sektor pelancongan perlu dipertingkatkan lagi bagi memastikan pembangunan industri ini memberi manfaat yang maksimum kepada komuniti.

Pihak berkuasa tempatan dan pengusaha pelancongan perlu bekerjasama dalam merancang dan melaksanakan strategi pembangunan pelancongan yang mampan. Ini termasuk menyediakan latihan dan bantuan kepada pengusaha tempatan, menambah baik infrastruktur dan kemudahan pelancongan, serta memastikan pemuliharaan alam sekitar. Penglibatan aktif komuniti tempatan dalam perancangan dan pengurusan pelancongan juga perlu digalakkan bagi memastikan pembangunan industri ini selari dengan keperluan dan aspirasi mereka.

Number of View :84

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by WP Anti Spam