February 20, 2024

Teknologi Internet of Things (IoT) telah mengubah dunia dalam pelbagai cara, termasuk dalam sektor pertanian. Pertanian pintar atau ‘smart farming’ merupakan gabungan teknologi IoT dengan sistem pertanian untuk meningkatkan produktiviti, kecekapan tanaman dan mengurangkan kos pengeluaran. Kajian literatur ini akan memberikan maklumat kepada anda untuk mengkaji berkaitan kelebihan teknologi IoT dalam pertanian pintar.

  1. Pengurusan sumber secara efisien (Ray et al., 2016): IoT membolehkan petani mengawal dan mengoptimumkan penggunaan air, baja, dan bahan lain melalui penggunaan sensor dan peranti cerdas. Ini membantu mengurangkan pembaziran dan menjimatkan kos.
  2. Pemantauan dan pengawasan tanaman (Ruiz-Garcia et al., 2018): IoT membolehkan petani memantau pertumbuhan tanaman, kelembapan tanah, dan keadaan cuaca secara real-time. Ini membolehkan mereka membuat keputusan yang lebih tepat dan responsif terhadap keperluan tanaman.
  3. Automasi dan pengendalian mesin (Suryanto et al., 2020): IoT membolehkan integrasi sistem automasi dan pengendalian mesin, seperti penyiram tanaman, sistem pemberi makanan ternakan, dan sistem penuaian. Ini membantu mengurangkan beban kerja petani dan meningkatkan produktiviti.

4. Pengurusan ternakan (Antonioli et al., 2018): IoT memudahkan petani memantau kesihatan, reproduksi, dan lokasi ternakan. Ini membolehkan mereka membuat intervensi awal untuk mencegah penyakit dan mengurangkan risiko kehilangan ternakan.

5. Analisis data dan kecerdasan buatan (AI) (Wolfert et al., 2017): IoT mengumpulkan data dari pelbagai sumber yang kemudian boleh dianalisis menggunakan AI untuk membuat ramalan dan rekomendasi yang lebih baik. Ini membantu petani membuat keputusan yang lebih tepat dan tepat pada masanya.

6. Pengurusan rantai bekalan (Sundmaeker et al., 2016): IoT memudahkan pengurusan rantai bekalan, seperti pengesanan produk, pengendalian inventori, dan pengangkutan. Ini membantu mengurangkan pembaziran dan memastikan produk sampai ke pengguna dalam keadaan terbaik.

7. Keselamatan makanan dan kualiti (Mekonnen et al., 2019): IoT membolehkan pemantauan kualiti dan keselamatan makanan sepanjang proses pengeluaran. Ini membantu memastikan produk memenuhi piawaian dan mengurangkan risiko masalah kesihatan.

8. Pendidikan dan latihan (Kaloxylos et al., 2014): IoT dapat digunakan untuk menyampaikan pendidikan dan latihan kepada petani tentang teknik pertanian terkini, penyakit tanaman, dan isu-isu lain. Ini membantu meningkatkan pengetahuan dan kemahiran petani, meningkatkan produktiviti dan kecukupan bekalan makanan dalan sektor pertanian.

  1. Kolaborasi antara petani dan pakar (Ojha et al., 2018): IoT memudahkan komunikasi dan kolaborasi antara petani dan pakar pertanian. Dengan mengakses data secara real-time dan berinteraksi dengan pakar pertanian, petani dapat mengatasi masalah dengan lebih cepat dan efisien.
  2. Penyertaan masyarakat dan kesedaran sosial (Higgins et al., 2021): IoT membolehkan peningkatan penyertaan masyarakat dalam sektor pertanian, dengan menyediakan data yang mudah diakses dan membolehkan orang ramai melibatkan diri dalam projek pertanian. Ini meningkatkan kesedaran dan sokongan terhadap industri pertanian.

Kesimpulannya, teknologi IoT mempunyai potensi yang besar dalam meningkatkan sektor pertanian melalui pengurusan sumber yang lebih efisien, pemantauan dan pengawasan tanaman, automasi, pengurusan ternakan, analisis data dan AI, pengurusan rantai bekalan, keselamatan makanan dan kualiti, pendidikan dan latihan, kolaborasi antara petani dan pakar, serta penyertaan masyarakat dan kesedaran sosial. Walau bagaimanapun, terdapat cabaran yang perlu diatasi, seperti kos pembangunan infrastruktur, dan penerimaan teknologi oleh petani. Oleh itu, lebih banyak kajian dan pembangunan diperlukan untuk memaksimumkan kelebihan IoT dalam pertanian pintar dan mengatasi cabaran yang ada.

Perhatian: Kajian Literatur ini di jana oleh aplikasi artificial intelligence AI (Ch@tGPT4). Tiada jaminan 100% tepat namun ia boleh memberikan idea (imformasi) dan boleh dijadikan panduan untuk anda membuat kajian atau carian selanjutnya.

>>> Dapatkan Info Terkini berkaitan tumbuhan di Channel Telegram >> https://t.me/tentangtumbuhan

Number of View :2478

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by WP Anti Spam