February 21, 2024

Kelawar telah lama dikenalpasti sebagai salah satu pemindah debunga terpenting bagi pokok durian. Tanpa interaksi ini, hasil durian yang kita nikmati hari ini mungkin tidak akan sebanyak ini. Namun, apakah kepentingannya? Maklumat bagi penulisan Artikel ini diperoleh dari kajian yang bertajuk “A review of durian plant-bat pollinator interaction, 2021).

1. Kebergantungan Durian terhadap Kelawar

Kajian Literatur mengesahkan bahawa pokok durian, khususnya Durio zibethinus, adalah tumbuhan chiropterophily, yang bermaksud ia bergantung kepada kelawar untuk proses pendebungaannya (Bumrungsri et al., 2009). Menurut kajian-kajian ini, terdapat hubungan yang erat antara kelawar dan pokok durian. Ini dapat dilihat melalui adaptasi bunga durian yang dicipta khusus untuk menarik kelawar, dari baunya yang kuat hingga waktu pembukaan bunganya yang biasanya berlaku pada waktu malam.

2. Efisiensi Pemindahan Debunga

Kajian-kajian seperti yang dijalankan oleh Garibaldi et al. (2011) telah mengesahkan bahawa pemindahan debunga oleh kelawar lebih efisien berbanding serangga. Kelawar memiliki kemampuan untuk membawa debunga dengan jumlah yang lebih banyak dan lebih jauh berbanding serangga. Hal ini memastikan genetik pokok durian tersebar luas dan menambah kepelbagaian genetik tanaman.

3. Alternatif kepada Serangga

Walaupun serangga juga dikenalpasti sebagai pemindah debunga, pendebungaan oleh serangga kadang-kadang tidak setanding dengan kelawar. Ini kerana adaptasi bunga durian lebih sesuai untuk kelawar daripada serangga (Yumoto, 2000). Oleh itu, ketiadaan kelawar boleh mengurangkan kadar kejayaan pendebungaan pokok durian.

4. Keberkesanan Pendebungaan

Menurut Ratto et al. (2018), tumbuhan chiropterophily yang dipindahkan oleh vertebrata lain menunjukkan penurunan sebanyak 83% dalam pengeluaran buah/biji. Ini menunjukkan betapa pentingnya kelawar dalam proses pendebungaan pokok durian.

5. Diversiti Diet Kelawar

Kelawar frugi-nectarivorous dan nectarivorous memainkan peranan penting dalam pendebungaan pokok durian. Dengan diversiti diet ini, kelawar tidak hanya bergantung kepada durian semasa musim berbunga, tetapi keberadaan mereka di sekitar kebun durian memberi manfaat yang besar kepada pendebungaan dan hasil buah (Stewart dan Dudash, 2017b).

6. Meningkatkan Pengeluaran Buah

Eksperimen yang dilakukan menunjukkan bahawa pemindahan debunga oleh kelawar menghasilkan lebih banyak buah daripada pemindahan debunga secara manual atau pemindahan debunga terbuka. Ini menunjukkan kepentingan kelawar dalam meningkatkan hasil pertanian durian (Bumrungsri et al., 2009; Chaiyarat et al., 2020).

Kesimpulan:

Interaksi antara kelawar dan pokok durian bukan sahaja penting dari segi ekologi, tetapi juga dari segi ekonomi. Kelawar, sebagai pemindah debunga utama, memastikan kesinambungan pengeluaran durian dan kestabilan ekosistem sekelilingnya. Pemahaman tentang kepentingan mereka dalam sistem pendebungaan seperti pokok durian adalah penting terutamanya melindungi kelawar dan habitatnya.

Number of View :416

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by WP Anti Spam