June 24, 2024

Kemanisan merupakan salah satu petunjuk utama kualiti buah-buahan, sayur-sayuran dan minuman (Klee, 2010). Ia ditentukan oleh kandungan gula semulajadi seperti sukrosa, glukosa dan fruktosa yang terkandung di dalam produk berkenaan. Untuk mengukur tahap kemanisan ini, satu unit piawaian digunakan iaitu unit Brix (Serpen, 2012). Brix merujuk kepada pembacaan refraktometer untuk menilai jumlah bahan terlarut terutamanya gula dalam suatu larutan. Brix merupakan unit yang mewakili bahan terlarut terutamanya gula sukrosa dalam sesuatu larutan sari buah. Nilai Brix dalam % digunakan secara meluas sebagai penanda kemanisan dan kualiti buah.

Apakah Peratusan Brix?
Darjah Brix (°Bx) merujuk kepada kandungan gula dalam larutan akueus. Satu darjah Brix bersamaan dengan 1 gram sukrosa dalam 100 gram larutan dan mewakili kekuatan larutan sebagai peratus berat. Jika larutan mengandungi pepejal terlarut selain sukrosa tulen, maka °Bx hanya menganggarkan kandungan pepejal terlarut.

Pengukuran Brix lazimnya menggunakan alat mudah alih penganalisa Brix atau nama lain refraktometer. Brix refraktrometer mengukur indeks biasan cahaya larutan akibat molekul gula terlarut. Semakin tinggi nilai Brix, maka semakin manis buah tersebut kerana mengandungi lebih banyak gula.

Faktor Mempengaruhi Kemanisan Buah Melon

Salah satu faktor utama yang menyumbang kepada citarasa buah melon yang manis ialah kandungan gula semulajadi yang tinggi. Menurut kajian, tahap Brix buah melon didapati berjulat secara purata dari 8% – 15% bergantung kepada faktor kultivar (varieti), kematangan dan penyimpanan (Saftner 2008), dan amalan pengurusan tanaman (Kusdibyo et al., 2022).

Secara umum, kemanisan buah melon didapati meningkat dalam beberapa minggu terakhir sebelum matang sepenuhnya (Fernández-Trujillo et al., 1998). Ini adalah kesan daripada pelbagai perubahan dalam komposisi kimia dan ciri-ciri fizikal yang berlaku di dalam buah semasa proses pematangan. Antara perubahan penting ialah penurunan kandungan kanji dan peningkatan kandungan gula mudah terurai seperti sukrosa, fruktosa dan glukosa (Villanueva et al., 2004).

Selain itu, berlaku juga penurunan kekerasan isi buah ekoran penguraian dinding sel oleh enzim yang memecahkan dinding sel (Raffo et al., 2008). Ini menyebabkan air dibebaskan dari kompartmen dalam sel ke ruang ekstrasel, seterusnya meningkatkan kandungan gula dalam sari buah.

Kajian oleh Villanueva et al. (2004) ke atas dua kultivar tempatan juga mendapati perubahan komposisi menyumbang kepada peningkatan kemanisan. Pada peringkat matang penuh, kepekatan gula didapati dua kali ganda meningkat berbanding peringkat awal kematangan.

Number of View :278

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by WP Anti Spam