May 22, 2024

Revolusi Industri 4.0 telah membawa pelbagai perubahan dalam banyak sektor, termasuk dalam industri pertanian. Salah satu aspek penting dalam evolusi pertanian moden ialah penggunaan Internet of Things (IoT). Dengan IoT, berbagai alat dan sistem dapat saling berkomunikasi untuk meningkatkan produktiviti dan kelestarian dalam pertanian.

  1. Drones untuk Pemantauan Ladang: Drone memungkinkan pemantauan kawasan pertanian dari udara, memberikan gambaran luas tentang keadaan tanaman dan tanah, dan memudahkan identifikasi masalah seperti serangan hama atau kekeringan.
  2. Pengurusan Air: Sistem IoT membolehkan pengautomasian pengairan berdasarkan keperluan tanaman. Sensor dapat mengukur kelembapan tanah dan memberi tahu sistem bila tanaman memerlukan air, mengurangkan pembaziran.
  3. Mesin untuk Operasi: Mesin pertanian moden kini dilengkapi dengan teknologi IoT, memungkinkan mereka beroperasi dengan lebih cekap, mengurangkan tenaga manusia, dan meningkatkan produktiviti.
  4. Sensor Pemantauan Tanah: Sensor ini mengukur unsur-unsur penting dalam tanah seperti nutrien, keasidan, dan kelembapan. Maklumat ini sangat berguna untuk memastikan tanah berada dalam keadaan terbaik untuk pertumbuhan tanaman.

Dengan penggabungan teknologi-teknologi ini, pertanian dapat menjadi lebih bersepadu, berkesan, dan lestari. Selain itu, dengan pengumpulan data secara real-time, petani dapat membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan keadaan sebenar di lapangan. Sebagai kesimpulan, penggunaan IoT dalam pertanian membuka peluang baru dalam meningkatkan kualiti dan kuantiti hasil pertanian, sambil menjaga kelestarian alam sekitar.

Number of View :260

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by WP Anti Spam