April 16, 2024

Industri nanas di Malaysia merupakan sebahagian daripada sektor pertanian yang penting dan memainkan peranan signifikan dalam ekonomi negara. Malaysia, dengan iklim tropika sepanjang tahun, adalah tempat yang sesuai untuk penanaman nanas, menjadikan negara ini sebagai salah satu pengeluar nanas terbesar di dunia.

Artikel ini dipetik dari Blog animhosnan.blogspot.com mengenai peluang dan cabaran yang dihadapi oleh industri pengeluaran nanas di Malaysia melalui teknik analisis SWOT. Berikut adalah ringkasan utama yang dapat dibuat daripada penulisan Blog tersebut:

Kekuatan (Strengths):

 1. Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM) berperanan penting dalam mengatur industri nanas, bermula dari fokus pada eksport nanas dalam tin hingga ke pengeluaran buah nanas segar.
 2. Ada 16 varieti nanas yang telah didaftarkan untuk ditanam.
 3. Malaysia mempunyai keadaan iklim tropika yang sesuai untuk penanaman nanas sepanjang tahun.
 4. LPNM memberikan banyak bantuan dan subsidi untuk tanaman nanas dan program latihan.

Kelemahan (Weaknesses):

 1. Kualiti buah nanas di Malaysia masih tidak stabil, terutama dari pekebun kecil.
 2. Pekebun kecil nanas sering tidak melakukan perancangan penanaman nanas yang efisien, yang boleh menyebabkan lambakan atau kekurangan bekalan nanas di pasaran.
 3. Kebergantungan tinggi pada bantuan kerajaan untuk industri nanas.
 4. Kualiti buah nanas yang tidak seragam berkaitan dengan pekebun nanas yang mendapat bantuan dan yang tidak mendapat bantuan.
 5. Tahap mekanisasi ladang masih rendah.
 6. Kebergantungan tinggi pada bahan input import seperti bahan kimia dan hormon penggalak pembungaan.

Peluang (Opportunities):

 1. Meningkatnya permintaan untuk nanas dari negara-negara seperti China dan Timur Tengah.
 2. Kemungkinan peningkatan eksport buah nanas ke Jerman.

Ancaman (Threats):

 1. Kenaikan harga input pertanian yang disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan konflik antara Rusia dan Ukraine telah menambah kos pengeluaran.
 2. Masih terdapat kekurangan dalam pengetahuan dan pemahaman teknikal, terutama di kalangan pekebun kecil nanas.
 3. Kurangnya kempen penggunaan buah dan produk nanas di Malaysia.

Ulasan lanjut berkaitan ini boleh lawati ke laman Artikel di >> http://animhosnan.blogspot.com/2023/08/cabaran-industri-pengeluaran-nanas-pt-1.html

Seterusnya, dalam artikel selanjutnya, antara cabaran lain yang dihadapi oleh industri nenas di Malaysia adalah termasuk:

 1. Persaingan Global: Industri nenas Malaysia berhadapan dengan persaingan kuat dari negara pengeluar nenas lain seperti Filipina, Indonesia dan Thailand yang menawarkan buah nenas berkualiti tinggi pada harga yang lebih rendah.
 2. Kestabilan Politik dan Perubahan Dasar Kerajaan: Artikel menyebut tentang perubahan yang tidak konsisten dalam dasar kerajaan, yang kemungkinan mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan industri nenas.
 3. Perubahan Iklim: Isu perubahan iklim dan perubahan cuaca dapat mempengaruhi pola pengeluaran buah nenas.
 4. Kos Pengeluaran: Kos input yang tidak stabil dan peningkatan harga bahan kimia seperti baja, racun, dan hormon penggalak pembungaan menjejaskan kos pengeluaran dan pendapatan penanam nenas.
 5. Kurangnya Tenaga Kerja: Industri nenas sangat bergantung kepada tenaga kerja asing, yang menjadi isu semasa pandemik Covid-19. Kurangnya minat pekerja tempatan untuk bekerja di ladang nenas juga merupakan cabaran.
 6. Kekurangan Mekanisasi: Industri nenas Malaysia masih kekurangan dalam penggunaan teknologi dan jentera moden untuk penanaman dan pengurusan ladang nenas.
 7. Kekurangan Tanah dan Infrastruktur: Kekurangan kawasan tanah yang baru untuk memperluaskan tanaman nenas dan ketiadaan infrastruktur seperti akses jalan dan sistem perparitan membatasi penanaman nenas.
 8. Pemilihan Varieti Nanas yang Tidak Sesuai: Banyak pekebun kecil nanas membuat pemilihan varieti nanas yang tidak sesuai untuk pasaran segar dan tujuan eksport, kerana sukar untuk mendapatkan benih nanas premium dan juga harganya lebih mahal.
 9. Kekurangan Pemahaman Teknikal: Artikel itu mencadangkan peningkatan dalam pendidikan dan latihan untuk penanam baru dan pekebun kecil untuk meningkatkan pemahaman teknikal mereka tentang tanaman nenas.
 10. Kurangnya Jaminan Kualiti dan Konsistensi: Perlu ada strategi untuk mengelakkan pengeluaran buah nenas semasa musim buah-buahan utama keluar yang boleh menjejaskan kualiti dan konsistensi bekalan nenas.

Walau bagaimanapun, artikel tersebut juga mencadangkan beberapa peluang dan potensi pertumbuhan untuk industri nenas di Malaysia, termasuk penggunaan sijil halal, peningkatan dalam produk berasaskan nenas, dan potensi dalam agro-tourism.

Ulasan lanjut berkaitan ini boleh lawati ke laman Artikel di >> http://animhosnan.blogspot.com/2023/08/cabaran-industri-pengeluaran-nanas-pt-2.html

Number of View :830

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by WP Anti Spam