April 16, 2024

Perubahan iklim yang berlaku akibat pemanasan global telah memberi kesan yang signifikan terhadap ekosistem pertanian, termasuk populasi serangga perosak. Perubahan suhu dan corak cuaca boleh mempengaruhi kitar hidup, taburan, dan interaksi serangga perosak dengan tanaman perumah serta musuh semula jadi mereka (Skendži? et al., 2021).

Peningkatan suhu boleh mempercepatkan perkembangan serangga perosak, memendekkan masa generasi, dan meningkatkan kadar kemandirian, seterusnya menyebabkan lebih banyak generasi serangga dalam satu musim tanaman. Ini boleh menyebabkan peningkatan risiko serangan serangga perosak dan kerugian hasil tanaman (Skendži? et al., 2021).

Selain itu, perubahan iklim juga boleh mengubah taburan geografi serangga perosak. Peningkatan suhu membolehkan sesetengah spesies serangga mengembangkan julat taburan mereka ke kawasan yang sebelum ini tidak sesuai. Risiko penularan serangga perosak eksotik atau invasif juga meningkat akibat perubahan iklim (Skendži? et al., 2021).

Perubahan iklim turut memberi kesan kepada interaksi antara serangga perosak dan musuh semula jadi mereka, seperti pemangsa dan parasitoid. Perubahan suhu boleh menjejaskan kecekapan kawalan biologi oleh musuh semula jadi, contohnya dengan mengubah keselarasan fenologi antara serangga perosak dan musuh semula jadi (Skendži? et al., 2021). Ketidakselarasan ini boleh menyebabkan peningkatan populasi serangga perosak.

Satu lagi kesan perubahan iklim ialah peningkatan kekerapan dan keparahan kejadian cuaca melampau seperti kemarau dan banjir. Tekanan cuaca ini boleh melemahkan tumbuhan dan menjadikannya lebih mudah diserang oleh serangga perosak. Dalam sesetengah kes, tekanan cuaca juga boleh menyebabkan ledakan populasi serangga tertentu (Skendži? et al., 2021).

Kesimpulannya, perubahan iklim memberi pelbagai impak kepada serangga perosak pertanian, termasuk perubahan kitar hidup, taburan, dan interaksi dengan spesies lain dalam ekosistem pertanian. Pemahaman tentang kesan perubahan iklim ke atas serangga perosak adalah penting untuk merangka strategi pengurusan perosak yang berkesan dan mampan dalam menghadapi cabaran masa depan. Pendekatan seperti pemantauan berterusan, ramalan dan amaran awal, serta penyelidikan dan pembangunan varieti tanaman rintang perosak perlu dipergiatkan untuk menangani ancaman perubahan iklim kepada sektor pertanian (Skendži? et al., 2021).

Rujukan: Skendži?, S., Zovko, M., Živkovi?, I. P., Leši?, V., & Lemi?, D. (2021). The impact of climate change on agricultural insect pests. Insects, 12(5), 440. https://doi.org/10.3390/insects12050440

Number of View :69

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by WP Anti Spam