July 13, 2024

Pelancongan marin merupakan salah satu penyumbang utama kepada pertumbuhan sektor pelancongan di Malaysia. Pulau Pangkor, yang terletak di negeri Perak, terkenal dengan keindahan pulaunya yang menarik ramai pelancong untuk menikmati keindahan alam semula jadi lautnya. Aktiviti pelancongan yang rancak ini memberi peluang kepada pengusaha pelancongan tempatan untuk melibatkan diri dalam sektor ini. Walau bagaimanapun, aktiviti perniagaan ini bukan sahaja memberi manfaat kepada pengusaha tempatan, malah turut memberi impak negatif terhadap ekonomi, sosio-budaya dan alam sekitar (Chek Sulaiman et al., 2017).

Impak Ekonomi

Hasil kajian menunjukkan bahawa aktiviti pelancongan marin di Pulau Pangkor telah mempengaruhi pembangunan sosioekonomi penduduk tempatan pada tahap yang tinggi (Chek Sulaiman et al., 2017). Pelancongan menyediakan peluang pekerjaan kepada individu atau perniagaan yang menyediakan barangan atau perkhidmatan kepada pelancong, termasuk hotel, restoran, bar, pengangkutan, dan hiburan. Pemilik dan pekerja perniagaan ini memperoleh pendapatan secara langsung daripada industri pelancongan (David & Sharpley, 2008). Peluang pekerjaan ini membantu mengurangkan kadar pengangguran dalam kalangan penduduk tempatan.

Impak Sosio-budaya

Dari segi sosio-budaya, hasil kajian menunjukkan bahawa pelancongan marin memberi kesan yang sederhana kepada masyarakat Pulau Pangkor. Impak yang paling ketara ialah peningkatan penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan penduduk tempatan melalui komunikasi dengan pelancong asing (Chek Sulaiman et al., 2017). Kedatangan pelancong asing telah mendorong masyarakat tempatan untuk meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris mereka (Sahazali & Choy, 2013). Walau bagaimanapun, interaksi dengan budaya asing mungkin menyebabkan perubahan budaya tempatan jika tidak diurus dengan baik.

Impak Alam Sekitar

Kajian turut mendapati bahawa pelancongan marin memberi impak yang ketara terhadap alam sekitar Pulau Pangkor. Kesesakan lalu lintas merupakan impak yang paling tinggi, terutamanya pada hujung minggu apabila ramai pelancong tiba (Chek Sulaiman et al., 2017). Keadaan ini diburukkan lagi dengan jalan raya yang sempit di pulau tersebut (JA Ibrahim et al., 2012). Pencemaran alam sekitar dan penyenggaraan infrastruktur juga perlu diberi perhatian agar kualiti alam semula jadi Pulau Pangkor dapat dikekalkan demi kemampanan industri pelancongan.

Kesimpulan

Secara keseluruhannya, pelancongan marin memberi impak yang bercampur-campur kepada kualiti hidup pengusaha pelancongan tempatan di Pulau Pangkor. Walaupun ia menyumbang kepada pembangunan ekonomi, namun kesannya terhadap sosio-budaya dan alam sekitar perlu ditangani dengan baik. Pihak berkuasa tempatan dan pengusaha pelancongan perlu bekerjasama dalam memastikan pembangunan industri ini mampan demi manfaat semua pihak.

Number of View :145

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by WP Anti Spam