May 17, 2024

Buah-buahan nadir merujuk kepada spesies buah-buahan yang kurang digunakan dan belum dieksploitasi sepenuhnya di Malaysia. Kebanyakan spesies buah-buahan nadir ini tidak mempunyai dokumen yang sah mengenai status kewujudan dan tidak didokumentasikan di negara ini. Walaupun kurang popular, buah-buahan nadir ini mempunyai potensi yang tinggi untuk dimanfaatkan dalam pelbagai bidang, termasuk untuk dimakan segar, diproses untuk menambah nilai, digunakan dalam salad, sebagai sumber vitamin atau makanan tambahan, serta untuk tujuan perubatan dan landskap. Berdasarkan kajian Rukayah (2001), Malaysia memiliki kira-kira 370 spesies buah-buahan, di mana 16 di antaranya dikelaskan sebagai buah-buahan utama. Selebihnya adalah buah-buahan yang baru atau yang jarang digunakan.

Potensi Buah-Buahan Nadir

Menurut kajian Raziah (2008a), sepuluh spesies buah-buahan baharu yang mempunyai potensi untuk diteroka adalah asam gelugur, bacang, durian belanda, jering, kuini, kundang, petai, pulasan, rambai dan salak. Namun, dalam tempoh lima tahun dari 2011 hingga 2015, trend pengeluaran dan keluasan buah-buahan nadir ini menunjukkan penurunan dan keadaan konstan untuk dua tahun terakhir. Penukaran tanah pertanian dan hutan ke kawasan perindustrian dan perumahan menjadi faktor utama penurunan ini. Potensi untuk mengkomersialkan buah-buahan yang kurang digunakan ini adalah tinggi kerana kandungan nutrien yang tinggi dan sesuai untuk dimakan segar atau diproses.

Spesies Buah-Buahan Nadir yang Terpilih

Spesies buah-buahan nadir ini kebanyakan ditanam atau tumbuh di sekitar rumah, dusun, atau dalam keadaan separuh liar di pinggir-pinggir kampung. Walau bagaimanapun, pokok buah-buahan nadir ini dilihat semakin berkurangan kerana kebanyakan kawasan telah digunakan untuk pembangunan perumahan dan industri. Senarai spesies buah-buahan nadir yang dikeluarkan oleh Jabatan Pertanian Malaysia (DOA) menunjukkan keluasan bertanam tertinggi adalah bagi tanaman atau pokok dabai yang kebanyakannya terdapat di Sarawak.

Usaha-usaha Pemuliharaan

Untuk memastikan sumber genetik buah-buahan nadir ini dikekalkan supaya generasi akan datang akan terus dapat mengeksploitasi manfaat yang boleh digunakan pada masa akan datang, pemuliharaan dan pengumpulan sumber genetik adalah penting. Kerajaan melalui Dasar Agro Makanan Negara (2011-2020) juga membangunkan strategi untuk menggalakkan industri buah-buahan dengan mengeksploitasi potensi buah-buahan yang kurang digunakan serta kurang mendapat perhatian, melalui aktiviti R&D di MARDI, pemuliharaan buah-buahan nadir secara in-situ dan ex-situ, serta memantapkan penggunaan aspek kefungsian buah-buahan nadir melalui kajian entobotani dan biokimia (MOA, 2016).

Kesimpulan

Buah-buahan nadir mempunyai potensi yang tinggi untuk dimanfaatkan dalam pelbagai bidang. Walau bagaimanapun, pemuliharaan dan pengumpulan sumber genetik buah-buahan nadir ini penting untuk memastikan manfaatnya boleh terus dinikmati oleh generasi akan datang. Dengan pemuliharaan dan pengurusan yang betul, kepelbagaian dalam pengeluaran pertanian dapat diwujudkan, yang seterusnya dapat membantu meningkatkan taraf ekonomi komuniti pengusaha

Number of View :723

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by WP Anti Spam