June 24, 2024

Kutu putih atau Bemisia tabaci merupakan serangga perosak utama yang menyerang pelbagai jenis tanaman sayuran di seluruh dunia. Kerosakan yang disebabkan oleh kutu putih boleh mengurangkan hasil sehingga 50% (Kumar et al., 2023). Justeru, pelbagai amalan agronomi boleh dilaksanakan untuk mengurangkan populasi dan impak serangan kutu putih pada sayur-sayuran.

Antara amalan agronomi penting ialah pengurusan baja dan pengairan yang optimum. Sayuran yang menerima baja nitrogen yang tinggi didapati mempunyai populasi kutu putih yang lebih tinggi. Ini kerana nitrogen berlebihan menggalakkan pertumbuhan pucuk muda yang menjadi tapak pembiakan dan peletakan telur kutu putih. Kajian oleh Jauset et al. (2000) dan Hosseini et al. (2015) menunjukkan kadar pembiakan dan perkembangan B. tabaci lebih tinggi pada pokok tomato yang menerima nitrogen berlebihan. Justeru penggunaan baja nitrogen perlu dikawal pada paras optimum bagi mengelakkan ledakan populasi kutu putih.

Pengubahsuaian persekitaran (cultural control) seperti sungkupan (mulching) berupaya menyekat perkembangan kutu putih pada sayuran. Sungkupan dari bahan organik seperti jerami atau plastik dapat menghalang lalat putih dewasa daripada mendarat dan bertelur pada permukaan daun (Hilje et al., 2001). Sungkupan plastik memantulkan cahaya (reflective mulches) berupaya mengelirukan kutu putih dan mengganggu keupayaan mendarat, mencari pasangan dan peletakan telur pada pokok. Kajian Csizinszky et al. (1999) menunjukkan sungkupan aluminium dapat mengurangkan infestasi B. tabaci dan TMoV pada tanaman tomato.

Penyediaan tanah dan kawalan rumpai di sekeliling ladang juga penting bagi memutuskan kitaran hidup kutu putih. Kutu putih bukan sahaja menyerang tanaman sayuran tetapi juga pelbagai rumpai liar dari famili Asteraceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Malvaceae dan Solanaceae (Smith et al., 2014). Rumpai ini boleh menjadi sumber infestasi awal sebelum kutu putih berpindah ke tanaman utama. Pemusnahan rumpai perumah kutu putih semasa penyediaan tanah dan sepanjang musim penanaman dapat mengurangkan tekanan populasi kutu putih pada sayuran (Hilje et al., 2001).

Pelaksanaan tempoh bebas tanaman perumah (host-free period) merupakan amalan penting bagi memutuskan kitaran hidup dan mengurangkan sumber infestasi kutu putih. Amalan ini melibatkan penanaman sayuran secara bergilir-gilir atau meninggalkan tanah rehat untuk tempoh tertentu bagi mengelakkan peningkatan populasi B. tabaci dari satu musim ke musim berikutnya. Kajian di Republik Dominican dan Cyprus membuktikan pengurangan mendadak populasi B. tabaci pembawa virus TYLCV dengan pelaksanaan tempoh tanpa tanaman tomato selama 2-3 bulan (Salati et al., 2002; Ioannou, 1987).

Pemusnahan sisa tanaman secara teliti selepas tuai dapat mengurangkan risiko serangan kutu putih pada tanaman sayuran berikutnya. Pokok atau daun yang telah dijangkiti kutu putih perlu dimusnahkan segera dengan cara mencincang atau membakar bagi mengelakkan ia menjadi sumber infestasi berterusan (Schuster et al., 2007). Penanaman semula sayuran baru hanya boleh dilakukan setelah semua sisa tanaman lama dikeluarkan sepenuhnya dari ladang.

Pemantauan populasi kutu putih dan insiden penyakit virus juga perlu dilakukan secara berkala bagi mendapatkan data bagi tujuan pengurusan bersepadu. Gusmao et al. (2005) mencadangkan persampelan kutu putih dilakukan pada zon 4-5 daun dari pucuk pokok. Persampelan secara kehadiran-ketidakhadiran (presence-absence) pada daun paling sesuai berbanding kiraan serangga per daun (Martin et al., 1991). Pemantauan menggunakan perangkap melekat kuning (yellow sticky traps) 15 cm dari pucuk pokok juga dapat mengganggarkan paras populasi kutu putih dewasa di lapangan (Gusmao et al., 2006). Maklumat pemantauan ini berguna bagi merancang strategi kawalan yang sesuai dan tepat pada masanya.

Kesimpulannya, kejayaan pengurusan kutu putih B. tabaci pada tanaman sayuran memerlukan integrasi pelbagai amalan agronomi terbaik secara holistik dan bersistematik. Pemilihan kaedah pengurusan baja, pengairan, sungkupan, persekitaran dan varieti rintang perlu disesuaikan dengan ekologi setempat dan status serangan. Amalan ini wajar disepadukan dengan teknik kawalan kultur, biologi dan kimia secara bersepadu dan mampan. Input penyelidikan dan pemindahan teknologi kepada petani juga penting bagi meningkatkan keberkesanan amalan agronomi terbaik dalam pengurusan kutu putih.

Number of View :145

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by WP Anti Spam