July 19, 2024

Selain terkenal dengan khasiat perubatannya, Annona muricata L. atau durian belanda juga menunjukkan potensi sebagai agen kawalan serangga perosak. Pelbagai bahagian tumbuhan ini seperti biji, daun, kulit, batang dan bunga didapati mempunyai aktiviti insektisid, larvisid dan repelen terhadap serangga yang menjadi vektor penyakit dan perosak tanaman (Coria-Téllez et al., 2016).

Ekstrak etanol biji A. muricata dilaporkan berkesan merencatkan pertumbuhan larva Spodoptera litura, sejenis serangga perosak yang menyerang pelbagai tanaman komersial (Leatemia & Isman, 2004). Selain itu, ekstrak daun tumbuhan ini juga menunjukkan aktiviti larvisid yang kuat terhadap larva nyamuk Aedes aegypti, Anopheles albimanus, dan Culex quinquefasciatus yang merupakan vektor utama penyakit demam denggi dan malaria (Bobadilla et al., 2005; Komansilan et al., 2012).

Aktiviti insektisid A. muricata turut diuji terhadap serangga perosak pasca tuai seperti Callosobruchus maculatus (kumbang kacang) dan Plutella xylostella (kupu-kupu kubis). Ekstrak etanol daun tumbuhan ini didapati sangat berkesan menyebabkan kematian larva dan dewasa C. maculatus pada kepekatan rendah (Adeoye & Ewete, 2010). Sementara itu, ekstrak metanol biji A. muricata pula menunjukkan aktiviti repelen yang kuat terhadap anai-anai Coptotermes gestroi (Acda, 2014).

Sebatian bioaktif yang bertanggungjawab terhadap aktiviti insektisid dan larvisid A. muricata dipercayai terdiri daripada alkaloid, asetogenin, dan asid lemak. Asetogenin seperti annonacin, squamocin, dan bullatacin dilaporkan sangat toksik terhadap pelbagai spesies serangga melalui perencatan kompleks I mitokondria yang menyebabkan gangguan respiratori sel (Castillo-Sánchez et al., 2010). Alkaloid pula bertindak sebagai racun saraf yang mengganggu sistem neurotransmitter serangga (Coria-Téllez et al., 2016).

Walaupun berkesan sebagai insektisid semula jadi, penggunaan ekstrak mentah A. muricata secara meluas masih terhad disebabkan isu ketoksikan terhadap organisma bukan sasaran. Ini kerana asetogenin yang merupakan komponen bioaktif utama tumbuhan ini turut menunjukkan kesan neurotoksik dalam model haiwan (Champy et al., 2004). Justeru, kajian lanjutan perlu dijalankan untuk mengenal pasti dos optimum, cara aplikasi, dan formulasi yang sesuai bagi memastikan keselamatan dan keberkesanannya sebagai insektisid botani.

Kesimpulannya, A. muricata mempunyai potensi sebagai agen kawalan serangga perosak yang mesra alam dan mengurangkan kebergantungan terhadap insektisid sintetik. Sebatian bioaktif daripada tumbuhan ini mempamerkan pelbagai aktiviti insektisid, larvisid, dan repelen yang boleh dieksploitasi untuk aplikasi pertanian dan kesihatan awam. Walau bagaimanapun, aspek ketoksikan dan kesan terhadap organisma bukan sasaran perlu dinilai dengan teliti sebelum ia dapat dikomersialkan.

Number of View :113

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by WP Anti Spam