November 30, 2023

Hidroponik kini menjadi kegemaran ramai kerana ia membolehkan tanaman tumbuh tanpa tanah. Melalui teknik ini, tanaman mendapat nutrien menerusi larutan mineral. Berikut merupakan empat sistem hidroponik yang kerap digunakan:

  1. Aeroponik: Dalam sistem ini, akar tanaman digantung di udara dan disembur dengan larutan yang kaya dengan nutrien. Akar yang terdedah kepada udara dapat menyerap oksigen yang diperlukan untuk pertumbuhan.
  2. Deep Water Culture (DWC): Dalam teknik ini, tanaman diletakkan di atas air dengan akar yang terendam dalam larutan nutrien. Pengudaraan dilakukan untuk memastikan akar mendapat oksigen yang cukup.
  3. Drip System: Sistem ini menggunakan titisan larutan nutrien yang disalurkan terus kepada akar tanaman. Larutan berlebihan akan dikumpulkan semula dan dipam semula ke dalam sistem.
  4. Nutrient Film Technique (NFT): Tanaman diletakkan di atas talian aliran rata di mana lapisan nipis larutan nutrien dialirkan di bawah akar tanaman, membolehkan akar menyerap nutrien sambil mendapatkan oksigen dari udara.

Pemilihan sistem hidroponik bergantung kepada jenis tanaman, ruang, dan sumber yang ada. Namun, setiap sistem mempunyai kelebihan tersendiri yang sesuai untuk keperluan spesifik penanaman.

Number of View :103

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by WP Anti Spam