Jambu Batu

Jambu batu berasal daripada kawasan Tropika Amerika. Tanaman ini mula ditanam di Asia Tenggara dan Asia Timur pada awal abad ke-17. Penanaman jambu batu secara komersial bermula di sekitar pekan Bidor, daerah Batang Padang, Perak pada awal tahun 1987. Jambu batu di tanam di kawasan tanah Mineral dan tanah bekas lombong. Program pembajaan bagi tanaman ini bergantung kepada jenis tanah.

Pengeluaran buah jambu batu didapati berbeza-beza bergantung kepada jenis, umur pokok, amalan kultur dan pengurusan serta keadaan cuaca. Pada amnya, tanaman jambu batu mula mengeluarkan hasil maksimum pada umur 6 tahun. Selepas itu, penghasilannya akan menurun hingga tahun ke-10 dan, penanaman semula perlu dijalankan.

Varieti Kampuchea(GU8) merupakan varieti jambu batu yang paling banyak di tanam di Malaysia. Ia cepat berbuah iaitu selepas 6-8 bulan ditanam. Hasil buah adalah rendah pada peringkat awal dan meningkat selepas pokok berumur 2 tahun. Pada peringkat umur 4-5 tahun, sebanyak 45-50 tan buah sehektar boleh dihasilkan setahun.

Pertumbuhan pokok jambu dipengaruhi oleh cuaca, jenis tanah dan pengurusan. Indikator kesihatan pokok dinilai dengan berasaskan fisiologi pokok jambu batu, iaitu kulit batang pokok akan mengelupas semasa pokok membesar. Batang pokok yang licin bermakna pertumbuhan pokok yang telah terjejas dan semakan perlu diadakan untuk menentukan sebabnya. Indikator ini boleh digunakan untuk menentukan status kesihatan pokok dalam pemantauan projek jambu batu.

Number of View :7462