Sains botani bukan sekadar kajian tumbuhan

BOTANI adalah kajian saintifik mengenai tumbuhan yang meliputi tumbuhan biasa, algea, fungus, lumut, ‘mosses’, paku pakis, konifer (conifers) dan tumbuh-tumbuhan berbunga.

Saintis botani juga kerap dirujuk kepada ahli biologi tumbuhan.Sebenarnya, sains botani merangkumi bidang yang sangat luas. Tahukah anda, sains botani boleh dipecahkan kepada lebih 17 cabang sains yang berlainan.

Contohnya, ahli botani yang berminat dengan ekologi, mengkaji interaksi tumbuhan dengan organisma-organisma tertentu dan juga alam sekitar.

Terdapat juga ahli botani yang mengkaji spesies-spesies baru dan juga menjalankan uji kaji untuk mengkaji bagaimana tumbuh-tumbuhan tumbuh dalam keadaan yang berbeza.

Selain itu, ada juga ahli botani yang mengkaji struktur tumbuh-tumbuhan dan melakukan kerja-kerja lapangan dengan menumpukan kepada corak pertumbuhan sesuatu tumbuhan.

Ada juga ahli sains botani yang menggunakan mikroskop untuk mengkaji secara terperinci struktur-struktur sesuatu tumbuhan.Malah terdapat juga ahli botani yang menjalankan kajian untuk menentukan bagaimana sesuatu tumbuhan itu menukar bahan kimia yang mudah kepada bahan kimia kompleks.Mereka juga turut mengkaji bagaimana informasi genetik dalam DNA mengawal perkembangan sesuatu tumbuhan.

Sebenarnya, hasil penyelidikan dalam bidang botani ini sangat penting kepada kita kerana ia meningkat dan membaiki bekalan perubatan, makanan, fiber, bahan-bahan binaan, dan lain-lain hasil tumbuhan.

Malah, peranan ahli botani sangat penting dalam memberi sumber dan maklumat bagaimana pengekalan dan pemuliharaan hutan,taman dan persekitaran boleh dilakukan.

Di bawah, dikemukakan pengkhususan-pengkhususan dalam bidang sains botani.

1. Anatomi – Berkaitan struktur mikroskopik tumbuhan (sel dan tisu).

2. Biokimia – Meliputi aspek-aspek kimia proses kehidupan tumbuhan. Ini termasuklah penghasilan kimia oleh tumbuhan (phytochemistry).

3. Biofizik – Aplikasi fizik kepada proses hidup tumbuhan.

4. Sitologi (Cytology) – Struktur, fungsi dan sejarah hayat sel tumbuhan.

5. Ekologi – Perhubungan antara tumbuhan dan persekitaran baik secara individu mahupun secara berkelompok.

6. Genetik – Asal usul tumbuhan dan variasi. Ahli genetik tumbuhan mengkaji gen dan fungsinya dalam tumbuhan.

7. Biologi Molekular – Struktur dan fungsi biologi molekul makro, termasuk biokimia dan aspek molekul sesuatu genetik.

8. Morfologi (Morphology) – Bentuk makroskopik tumbuhan. Ahli morfologi juga mengkaji evolusi dan perkembangan daun, akar dan batang.

9. Fisiologi – Mengkaji fungsi dan proses utama tumbuh-tumbuhan. Fotosintesis dan zat galian adalah dua contoh subjek yang dikaji oleh ahli sains fisiologi.

10. Paleobotani – Kajian mengenai biologi dan evolusi fosil tumbuhan.

11. Ekologi sistem – Menggunakan model-model matematik untuk menjelaskan konsep-konsep tertentu seperti kitaran zat makanan.

Dalam sains botani, terdapat juga pengkhususan dalam bidang organisma yang dibahagikan kepada:

1. Briologi – Kajian mengenai lumut dan juga tumbuhan yang seumpamanya. Ahli briologi mengkaji aspek-aspek termasuklah identifikasi, klasifikasi dan ekologi.

2. Lichenology – Bilogi lichens iaitu organisma yang terdiri daripada fungus dan alga.

3. Mikologi (Mycology) – Biologi fungus. Fungus sebenarnya mempunyai kesan yang besar terhadap dunia kita. Ia penting dalam biosfera kerana ia membantu mengitar semula bahan organik mati. Malah ada beberapa fungus yang penting kerana menjadi pengeluar utama kepada hasil biologi seperti vitamin dan antibiotik.

4. Mikrobiologi – Kajian mengenai organisma mikro. Ahli organisma mikro boleh mengkhusus dalam bidang organisma seperti ahli mikrobiologi yang mengkaji bakteria.

5. Pteridology – Kajian mengenai paku pakis dan tumbuhan seumpamanya. Ahli pteridologi mengkaji semua aspek biologi paku pakis.

6. Phycology – Kajian mengenai algae, yang merupakan asas rantaian makanan dalam persekitaran ekuatik. Juga dikenali sebagai ahli botani marin.

Sumber : www.tutor.com.my

—————————————————————————————

Dapatkah Hadiah Misteri Dengan Menjawab Soalan Kajian Ini <-Klik Sini

Number of View :7206

Pembiakbakaan Tumbuhan

Pembiakbakaan adalah satu proses mengubah dan memperbaiki kandungan genetik atau genotip individu/populasi kepada lebih superior atau yang dikehendaki. Sebelum pengetahuan bidang genetik ditemui, bidang Pembiakbakaan lebih dikenali sebagai suatu seni. Pembiakbakaan ketika itu memilih pokok yang lebih baik hanya menggunakan kemahiran dan kebijaksanaan mereka sendiri tanpa menggunakan kaedah-kaedah sains. Pemilihan itu kurang berjaya atau gagal memberikan hasil walaupun masa yang panjang dan tenaga yang lebih telah digunakan.

Berikutan daripada perkembangan dan kemajuan yang dicapai dalam bidang genetik dan bidang sains gunaan yang lain seperti fisiologi, biometrik dan sebagainya, pada akhir abad ke-19 bidang Pembiakbakaan mula dikenali sebagai satu sains. Apabila hukum Mendel ditemui semula dan diterima pada tahun 1900, Pembiakbaka tumbuhan mula menggunakan ilmu pewarisan atau genetik dalam program Pembiakbakaan tumbuhan mereka. Kemajuan yang dicapai dalam bidang Pembiakbakaan bertambah pesat dan telah membantu dalam kemajuan bidang pertanian.

—————————————————————————————

Dapatkah Hadiah Misteri Dengan Menjawab Soalan Kajian Ini <-Klik Sini

Number of View :6080

Padi Angin

Penanaman padi secara tabur terus merupakan kaedah pertapakan tanaman yang penting di Malaysia. Masalah utama yang dihadapi ialah ancaman padi angin. Serangan padi angin boleh menjejaskan pengeluaran dan kualiti hasil. Untuk mengawal padi angin memerlukan tindakan bersepadu mulai dengan penyediaan tanah yang rapi, benih yang tulen, varieti yang kompetitif, pilihan kaedah pertapakan tanaman, pengurusan air yang baik dan kawalan secara manual.

Padi angin adalah sejenis padi yang sangat mudah relai dan menyebabkan kehilangan hasil padi oleh kerana ia matang lebih awal diantara 10-25 hari daripada tanaman padi yang ditanam dan menyebabkan ia akan gugur ketanah sebelum sempat dituai.

Padi angin mula dikesan di Projek Barat Laut Selangor pada tahun 1988 dan sekarang telah tersebar di semua jelapang padi di Semenanjung Malaysia. Bancian di kawasan jelapang padi yang utama (2001-03) menunjukkan keterukan serangan padi angin telah mencapai 20%.Keluasan infestasi serangan padi angin telah bertambah dari musim kemusim dan sehingga musim 2/03 seluas 21,028.41 ha dari keluasan sebenar 201,625.9 ha tanaman padi telah di ancam serangan padi angin diantara 1% – 20% keterukan.

Ancaman padi angin yang serius (>21%) dan jika tidak dikawal dengan sepenohnya boleh mengakibatkan pokok padi rebah sekali gus menyebabkan kerugiaan secara menyeluroh sehingga 2 – 3 tan /ha pada tanaman padi.Biji padi angin yang gugur akan menjadi kan tanah sebagai bank benih padi angin dan jika tindakan pengawalan tidak dijalankan ia akan bertambah dari musim ke musim.

Jika pengawalan padi angin dapat dilakukan dengan baik, maka patani dapat mempertingkatkan hasil padi sehingga RM2700.00/ha termasuk kos pembelanjaan pengawalan padi angin.

Sumber: Jabatan Pertanian

—————————————————————————————

Dapatkah Hadiah Misteri Dengan Menjawab Soalan Kajian Ini <-Klik Sini

Number of View :8231

Penyakit Moko pada pisang

Simptom/Tanda :

  1. Tisu vaskular menjadi perang atau kehitaman
  2. Terdapat ooze bakteria apabila batang/ rhizom pokok pisang dipotong
  3. Buah hitam dan reput
  4. Buah pisang masak tidak seragam.

Pengurusan bersepadu adalah penting untuk mengawal penyakit moko pisang. Langkah-langkah kawalan adalah seperti berikut:

  • Laksanakan amalan pertanian baik dan pengurusan ladang yang baik.
  • Musnahkan segera pokok yang dijangkiti dan pokok-pokok berdekatan dalam lingkungan 5 – 10 meter diameter.
  • Basmikuman semua peralatan ladang dengan larutan formaldehye 10 %.
  • Lakukan pemantauan ladang dan pengesanan awal kejadian serangan penyakit .
  • Kuarantinkan kawasan serangan- Kawasan yang diserang akan dibiarkan rang (fallowing) selama 18 – 24 bulan untuk mengurangkan inokulum bakteria dalam tanah dan dipagarkan sekeliling kawasan serangan untuk mencegah jangkitan patogen ke kawasan /pokok yang berhampiran.

Sumber : Jabatan Pertanian

—————————————————————————————

Dapatkah Hadiah Misteri Dengan Menjawab Soalan Kajian Ini <-Klik Sini

Number of View :6307

Rumput Tahi Ayam – Ageratum conyzoides

Rumput ini banyak dijumpai di kawasan kering dan tanah terbiar. Daun berbulu lembut, tepi daun bergerigi dan berbau apabila di ramas. Jambak bunga berwarna putih atau ungu dan terdapat pada pucuk. Ia membiak melalui biji benih dan digunakan sebagai rawatan tradisi untuk epilepsy.

—————————————————————————————

Dapatkah Hadiah Misteri Dengan Menjawab Soalan Kajian Ini <-Klik Sini

Number of View :5272